Книга Урантії

image

® Зареєстрований знак Фонду Урантія

URANTIA FOUNDATION CHICAGO ILLINOIS

Стандартизований текст Книги Урантії (англійською мовою)

У відповідності з нормами і рекомендаціями
Комітету з стандартізації тексту Книги Урантії, 2008 г.


Головна сторінка
Частини книги
Назви документів
Зміст книги
Передмова


Знайти текст Книги Урантії в перекладі на інші мови світу можна на сайті Фонду Урантія за цим посиланням http://www.urantia.org

Фонд Урантія:
533 West Diversey Parkway,
Chicago, IL 60614, U.S.A.
Phone: 1-773-525-3319
Fax: 1-773-525-7739
Urantia.org